Bjergby - Mygdal Lokalhistoriske Forening

Medlemskab opnås ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne eller ved henvendelse i arkivet i åbningstiden.

Kontingent kan betales via netbank til:

Spar Nord reg. nr. 9001 kontonummer 1405778684

Har du ikke netbank, kan beløbet betales til en af Lokalhistoriske Forenings bestyrelsesmedlemmer eller i arkivets åbningstid.

Kontingent er kr. 75,00 per person.